Før bryllup Middag og fest
Kirken Efter
Reception Bryllupsrejsen til Rom